קטעי וידאו

האפידורל


התקנת אפידורל דורשת שליטה טובה בטכניקה והאזנה אמיתית לאם לעתיד. באמצעות דיאלוג יש למצוא את המינון הנכון כדי לשמור על יכולת שריר מספקת לאורך הלידה. הסברים מפורטים.

הישג: ג'ולי לדרו
מונטאז ': ג'ולי לדרו
הישג: כריסטין קוינט