אחר

לבסוף, האפוד


באשר לגוף, אסוף את בד השרוול האחד בידך, ומצד שני, הוביל את זרועו של תינוקך לחור הזרוע, צעד אחרון, הרם בעדינות את פלג גופו העליון תוך אחיזת ראשו והעבר את האפוד שבתוכו. חזרה, ואז לשים את השרוול השני, זהו, התינוק שלך לבוש!

באשר לגוף, אסף את בד השרוול האחד בידך, ומצד שני, הכוון את זרועו של תינוקך לחור הזרוע.
שלב אחרון, הרם את פלג גופו בעדינות תוך אחיזת ראשו והעבר את האפוד על גבו ואז לבש את השרוול השני.
זהו, התינוק שלך לבוש!