אחר

מקום לגיבורים!


גיבור-על יכול להיות בעל כל הכוחות, מדוע להיות מוגבלים לאלה של גיבורי המסך הקטן? איזה כוח סופר יכול ילדך לרצות? גיבור-על ששולח נשיקות על ידי האלפים? שאל אותו והתאם את דפוסי השכמייה והמסיכה לתשובתו!

גיבור-על יכול להיות בעל כל הכוחות, מדוע להיות מוגבלים לאלה של גיבורי המסך הקטן? איזה כוח סופר יכול ילדך לרצות? גיבור-על ששולח נשיקות על ידי האלפים? שאל אותו והתאם את דפוסי השכמייה והמסיכה לתשובתו!